Aachen

Das Frühjahr – Et Fröchjohr

20. März 2018
Et Fröchjohr

Leaf Moddersproach!

Heute geht es anlässlich des offiziellen astronomischen Frühlingsanfangs um… naja, öm et Fröchjohr. Völl Pläsier Kenger

 

Quelle: Öcher Singsang

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply